יהודה רוטשילד


יהודה רוטשילד

חלק 1

סיפורו של יהודה רוטשילד על הגיוס לצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה ביחד עם מתנדבים רבים של הישוב העברי בא"י . חלק ראשון מתוך 3 חלקים

חלק 2

מאלבום הצילומים של יהודה רוטשילד על תקופת שירותו בבריגדה במלחמת העולם השנייה. חלק שני מתוך שלושה

חלק 3 – החטיבה היהודית הלוחמת , מלחמת העולם השנייה, חלק שלישי סוף המלחמה

פרק אחרון מאלבום צילומיו של יהודה רוטשילד, לוחם בחטיבה בגדוד השלישי. השיבה הבייתה