יהודה רוטשילד


יהודה רוטשילד

יהודה רוטשילד – בריגדה
אסופת תצלומים להקמת החטיבה היהודית הלוחמת (הבריגדה) במלחמת העולם השנייה.

יהודה רוטשילד – גברעם

אסופת תצלומים לראשית קיבוץ גברעם שנות הארבעים