יהושע זמיר


יהושע זמיר 1921 – 2002

איש אשכולות היה יהושע אבל לפני הכול הוא היה 'איש'. הוא נולד למשפחה יהודית-ציונית ברוצ'סטר ניו-יורק ארה"ב. כבר בשנת 1927 באה משפחתו לא"י אבל חזרו לארה"ב בשנת 1936. בנערותו חניך השומר הצעיר קן ניו-יורק. במלה"ע השנייה גויס לצבא ארה"ב ובנה אוניות מלחמה. לאחר המלחמה הגיע לא"י עם אוניה של צי הסחר האמריקאי ומצטרף לחבריו לתנועת השוה"צ בקיבוץ משמר העמק. הקבוצה עוברת לנחלת יהודה ליד ראשל"צ ושם החל יהושע בלימודי חקלאות ברחובות.

בשנת 1948 הם עולים ומקימים את קיבוץ עין-דור. שנים אחדות עבד יהושע בחקלאות ואח"כ נשלח ללמוד הוראה. שנים רבות היה מחנך ומורה בתחום הריאלי אבל בנשמתו היה דמות הומאנית. כך גם היה כאשר החל לצלם. בצילומיו הדגש הוא על האדם, עדות ישראל, השכן הערבי, ילדים ונופי הארץ.

לאחר ששת הימים, בתקופת 'ההתשה' בישובי עמק הירדן תיעד את העדה הכורדית במושבים ירדנה ובית יוסף. אח"כ את עיירת העולים החדשים מעלות. בשנות השבעים – שמונים החל לעסוק בצילומי ווידאו.

במלחמת לבנון, יוני 1982 נפל בנו ירון בקרב על הבופור. מאז הקדיש את זמנו לנושא השלום בכתיבה וצילום.