ימי הקואופרציה מרחביה 1911 -1918


ימי הקואופרציה מרחביה 1911 -1918

דברים שכתב יוסף רבינוביץ – מזכיר הקואופרציה מרחביה על שהתרחש באותם ימים במרחביה – הישוב העברי הראשון בעמק יזרעאל.