יסוד המעלה


לקט תצלומי משפחות לתולדות המושבות: יסוד המעלה ומשמר הירדן