יצחק אלטוביה


יצחק אלטוביה

יצחק אלטוביה היה מראשי חברת "סולל-בונה" עוד לפני קום המדינה.

חב' סולל בונה עיקר עיסוקה היה בבניין הארץ אך מכיוון שהייתה ארגון עברי בעל משאבים כלכלים גדולים וקשרים עם השלטון הבריטי היא הייתה מעורבת בענייני ההתיישבות והביטחון לפני ואחרי קום המדינה.

באוסף תיאור הקמת נמל חיפה בראשית שנות השלושים. "מבצע מייקלברג" הברחת מעפילים בדרך האוויר מעיראק לא"י בשלהי קיץ 1947. העברת נמל חיפה מידי השלטון המנדטורי הבריטי לידי מדינת ישראל. הגעת המעפילים שהיו עצורים במחנות קפריסין למדינת ישראל. פעילות נמל חיפה בשנים הראשונות למדינת ישראל.