ישראל אליצור צלם


ישראל אולשטיין אליצור

ישראל אולשטיין אליצור נולד בשנת 1890 בליטא בעיירה סלנט –לאמו חנה-רבקה ואביו יעקב נחום אולשטיין משפחה יהודית הדוקה.
ישראל היה בחור מוכשר וניחן בידי זהב. הוא עסק בשענות, כריכת ספרים ונגרות. מכיוון שידע את התנ"ך בעל פה הוא גם עסק בהוראה. בעצמו למד צילום והחל לצלם עוד בליטא בטרם עלה לארץ.

צריך לדעת שקהילות ישראל בליטא בתקופה שבין שתי מלחמות העולם היו מאוד מאורגנות ומתקדמות ביחס לגויים.
היו ערים שהרוב בהן היה יהודי.
הממשלה הליטאית הקנתה הרבה עצמאות ליהודים בתחום החינוך והאמונה.
היו בתי ספר, בתי מדרש בהם למדו עברית בעברית.
מסחר וכלכלה בהן ליהודים הייתה נוכחות הרבה מעבר לגודלן של קהילות ישראל בכלל האכלוסיה.
על כל זה באו חשבון הליטאים עם היהודים במלחמת העולם השנייה עת השמדו קהילות ישראל בליטא.

ישראל אולשטיין שמע עוד בבית הוריו את הכמיהה לארץ ישראל. בבגרותו הייתה כבר התנועה הציונית. בשנות מלחמת העולם הראשונה עזר כמיטב יכולתו וכישוריו בפרנסת משפחתו ואחיו.
בשנת 1925 מחליט ישראל לעלות לארץ ישראל. הוא היה מעט בוגר יחסית לחלוצים שעלו לארץ באותן שנים, אבל הוא היה מוכשר וחשב לתור את הארץ ולמצוא פרנסה המתאימה לכישוריו.
הוא חשב להיות צלם-שען כפי שעסק בליטא.

את דרכו לארץ ישראל עשה ישראל על הספינה אסיה איננו יודעים את המסלול המדויק של הספינה אבל מכיוון שלאורך ההפלגה המשיך ישראל לצלם אנחנו מבינים שיצא מאיטליה לים התיכון, עבר בחופי תורכיה, לבנון והגיע לארץ ישראל דרך נמל יפו.

בחודשים הראשונים לבואו ארצה יצא עם חברים לתור את הארץ.
מרבית צילומיו של ישראל ברחבי הארץ נעשו בתקופה זו.
צריך לדעת שציוד הצילום שישראל הביא מליטא באותן שנים היה מאוד כבד ובנוסף את הצילום היו עושים על זכוכיות רגישות לאור.
תארו לעצמכם את משקל הציוד שישראל נשא בעת הטיולים ברגל ברחבי הארץ.
בחלק מטיוליו בארץ היה ישראל מצטרף לקבוצות בהדרכת זאב ווילנאי.

יש מאפיין ייחודי במרבית תצלומיו של ישראל: בעוד שמרבית הצלמים היו חותמים את שמם על גב התצלום, ישראל היה נוכח פיזית בתוך צילומיו. הוא התקין על המצלמה התקן השהייה שנתן לו את הזמן להיכנס למסגרת הצילום.

בשנת 1928 הקים ישראל צלמוניה ברח' נחלת בנימין 14בתל אביב ובה גם תיקן שעונים.
פרנסה לא הייתה מהצלמוניה ולכן בחר ישראל להיות חקלאי. בראשית שנות השלושים הגיע לכפר יחזקאל בעמק כאן פגש את יוכבד צוקרמן בת עירו סלנט בליטא, הם נישאים ומחליטים להקים משק חקלאי במושב כפר הס שהוקם בשנים אלו.

לישראל ויוכבד לא היו ילדים. קרוב משפחתו של ישראל האמן אברהם אילת הצליח להציל חלק מעיזבון התצלומים של ישראל אליצור ותצלומים אלו נראים כאן באוסף זה.