כפרי שרה ומיכאל קרני


שרה כפרי הגננת הראשונה של מושב נהלל (שנות העשרים) ממייסדי מושב כפר יהושע, הייתה חברת כנסת מטעם מפלגת מפא"י. האיש שלה מיכאל קוקסו שרת כנוטר בשנות השלושים, חקלאי.