כפר הנוער שפיה


כפר הנוער שפיה

אוסף תצלומים מראשית כפר הנוער שפיה בשנות העשרים של המאה הקודמת ועד שנות השבעים.
עזרו בתיעוד בוגרי שפיה משנות הארבעים: נתן געש וזאב סובול