מרדכי סורטמן


מרדכי סורטמן

מרדכי סורטמן יהודי מאנגליה. כמה מחניכיו היו מייסדי קיבוץ משמר העמק
בשנות השלושים הוזמן לקיבוץ להיות נוכח בהנחת אבן הפינה למוסד החינוכי מאחר שהיה בין התורמים להקמת הבית הגדול.
בתצלומים גם מראות משמר העמק באותן השנים.