משה ומיכל יפה


משפחת מיכל ומשה יפה

משה בה מרוסיה, היה בנאי ואמן, תכונות אלו היו משולבות בכל יצירתו במשך חייו. חבריו הקרובים בארץ היו אנשי גדוד העבודה בעת סלילת כביש טבריה-מגדל.
חברו האישי וגם שכנו הקרוב בגבעות שיך אבריק היה אלכסנדר זייד ומשפחתו. מיכל (האני) אשתו באה כנערה עם אמה ואחיה מגרמניה לא"י בשנת 1936.
מיכל מוכשרת בתחום המוזיקה האומנות והיצירה. קיבלה בבית אמה שלה אהבה אין קץ וילדות מיוחדת שלא רבים זוכים לה. אחיה של מיכל יואב ומיכאל הנם סיפור בפני עצמו לכל אחד מהם. האוסף מתעד בתחילתו את משפחת קלייר וד"ר מוריץ ווימרסהיימר הורי מיכל ואחיה ואת בית החינוך בניהולה של קלייר בגרמניה. כ"כ מכיל האוסף את סיפור חייו של משה יפה איש ברוך כשרון בבניה ובמלאכת יד של רב אמן.