נופי ארץ ישראל בשלהי המאה ה-19


נופי ארץ ישראל בשלהי המאה ה-19 מבחר מתצלומי המושבה האמריקאית ופליקס בונפיס