עפולה שנים ראשונות


ימי עפולה

לקט תצלומים ממשפחות מייסדי עפולה ומארכיונים שונים לתולדות העיר עפולה החל משנת 1917