צבי נהור


צבי נהור

צבי נהור 1913 – 2009
 נולד בעיר חודרוב (הקייסרות האסטרו-הונגרית) בשנת 1918 עברה המשפחה לוינה. צבי למד בגימנסיה העברית והיה חבר בתנועת השומר הצעיר שם.
עוד לפני עלותו החל לצלם. בשנת 1936 עולה צבי לארץ עם חבריו מתנועת הנוער ומצטרף לקיבוץ  "מנוף" ליד כפר סבא אשר בשנת 1942 עובר למקום הקבע בנגב ונקרא עד היום קיבוץ גת. משנת 1945 עבד צבי כנהג אוטובוס משך שנים רבות. בנסיעותיו מלווה אותו מצלמתו וכך צילומיו מביאים מראות מכל הארץ ומתקופות שונות בזויות מבט מיוחדות ומפתיעות. בכל אותן שנים מתעד צבי בצילומיו גם את בניין קיבוצו, קיבוץ גת, חברים משפחות וילדים. מובאים כאן מעט מתצלומיו של צבי .