צילומים מהאוניה אלטלנה יוני 1948


מראות מהאוניה אלטלנה ומחוף כפר ויתקין לשם הגיע האוניה.

את הצילומים עשה יעקב רובין שהיה מבין המעפילים לארץ ישראל אז בחודש יוני 1948.