קיבוץ בית הערבה והקמת מפעל האשלג בסדום


קיבוץ בית הערבה והקמת מפעל האשלג בסדום

הקמת מפעל האשלג בסדום וקיבוץ בית הערבה from Nadav-Mann on Vimeo.

סיפור הקמתו ונטישתו של קיבוץ בית הערבה 1939 – 1948. סיפור הקמת מפעל האשלג בסדום בשנות השלושים של המאה הקודמת.
נזכרים במצגת: יהודה (קופלביץ) אלמוג, משה נובומייסקי, חברי קיבוץ משמר הנגב, מפעל האשלג בקליה, מוסיה לנגוצקי, משה איזקוביץ, חנן הרצברגר, ישראל אבן נור, פלמ"ח, רודי קליינר, ונוספים.