קיבוץ מזרע – תצלומי קורט פרנקה


קיבוץ מזרע – תצלומי קורט פרנקה 1960-80

את קורט פרנקה הכרתי לפני שנים רבות עת הייתי בצוות עובדי מוסד עמקים. פגשתיו כאשר היה מעובדי המסגרייה של מזרע. בגדים וידיים מוכתמים בשמן – היה מתקן ומחדש ברגים ישנים ומחזירם לשימוש.

אז לא ידעתי שקורט הוא גם צלם, זה נודע לי יותר מאוחר. אמרו לי לקורט יש תחביב, לאחר העבודה הוא 'צלם החצר' של קיבוץ מזרע. מצלם חגים, אירועים, קבוצות ילדים ותצלומי חברים. בד"כ המונח 'צלם חצר' מתקשר עם מה שקוראים 'פוטו-רצח' או צלם פספורטים. יום אחד הגעתי לארכיון קיבוץ מזרע ואז הכרתי לראשונה את איכויות הצילום של קורט. אמרתי בליבי הוא היה צריך להיות צלם במקום לתקן ברגים.

עשרה קבין של יופי ירדו לעולם – תשעה נטל קיבוץ מזרע (לא הותיר למרחביה אפילו קב אחד). כאשר יופי זה פוגש את מצלמתו של קורט התוצאה היא אומנות לשמה.

תצלומי פורטרט שעשה קורט לפעמים טובים מהמקור: חדות תווי הפנים, אור וצל. או פורים בקיבוץ מזרע, לכאורה ילדים, חברים יום אחד בשנה של שטויות בעזרת סמרטוטים ושמחה ללא פשר, קורט בצילומיו הופך את המתחפשים ליצירת אומנות.

רבבות רבות מתצלומיו של קורט מסודרים בארכיון הקיבוץ בסדר מופתי בקופסאות עץ שבנה קורט. פרי צילומים של כעשרים שנים. משנות השישים עד לשמונים.

החיים שלנו קצרים. רבים מהנראים בתצלומים כבר לא אתנו. הילדים בתצלומים כבר עם משפחות משלהם. חשבתי נחוץ לחשוף צילומים אלו לציבור כדי לזכור את אלו שכבר אינם וגם להציג פשוט יופי.
סביר שבזיהוי התצלומים נפלו שגיאות ויש גם תצלומים רבים שלא מצאתי זיהוי, אשמח לקבל תיקון או זיהוי משלים.