קיבוץ נגבה


קיבוץ נגבה

אוסף גדול של תצלומים לראשית קיבוץ נגבה, החל משנות השלושים כאשר הקיבוץ ישב בגבעת גנים ליד ראשון לציון ועסק בבניין, חקלאות ובטחון בכל הסביבה.
בתקופת המאורעות (סוף שנות השלושים), בהתארגנות לעליה על הקרקע בנגב – חודש יולי 1939 ובניית קיבוץ חדש. מרבית התצלומים נעשו בידי חבר נגבה תנחום אריאלי.
התצלומים של נגבה במלחמת העצמאות נעשו בידי צלם עתון Liffe שהזדמן לנגבה בעת ההפוגה במלחמת העצמאות. תנחום צלם גם לאחר מלחמת העצמאות והתצלומים נמצאים כאן.