קיבוץ שריד


קיבוץ שריד

אוסף תצלומים מימיו הראשונים של הקיבוץ, משנות העשרים של המאה הקודמת. כל התצלומים (למעט בודדים) נעשו לפני קום המדינה.
חלק ממייסדי שריד באו מצ'כוסלובקיה. היה להם ידיד צלם: רודי ווייסנשטיין שמדי הגיעו לביקור בני עירו היה מצלם את חברי שריד ילדי הקיבוץ
ונופי המקום. חלק מתצלומי האוסף נעשו בידי רודי באותן שנים.