קרפ-שוורץ-רשף


מיה רשף, אלבום משפחתי

אסופת תצלומים לראשית קיבוץ אשדות יעקב שיצא מגשר הישנה בעמק הירדן. קשרי המשפחה למשפחות שוורץ-וויצמן-דיין. הפלמ"ח, הישגיות ספורטיבית וחינוך ילדי ישראל.