תאופיק כנעאן


אלבום תאופיק כנעאן

אלבום הצילומים של ד"ר תופיק כנעאן: שרותי הבריאות של הצבא התורכי בארץ ישראל במלחמת העולם הראשונה. אלבום זה הגיע לידיו של הארכיאולוג פסח בר אדון. מסר לי אותו לתיעוד דורון – בנו של פסח. בתיעוד האלבום חסרים פרטים שונים שאולי יתגלו בעבודת מחקר.
החוקר ד"ר יגאל שפי כותב: לאור ריבוי התמונות שבהן מוזכר ד"ר תופיק כנעאן והעובדה שבתמונה 96  מדבר בעל האוסף על "המעבדה שלי"  – כנעאן היה מנהל כל המעבדות עולה הסברה שזה האוסף שלו שמורכב הן מתמונות שצולמו ע"י צלמי המושבה האמריקאית בירושלים (הן מוכרות ומופיעות האוספים אחרים) והן מתמונות שמקורן לא ידוע לנו. ביתו של כנעאן היה בשכונת מוצררה בירושלים ולאחר שעזב  ב-1948 הבית נשדד ע"י יהודים כמו בתים נטושים אחרים בירושלים ואולי כך התגלגל לידי בר-אדון.
ד"ר נורברט שוויקה חוקר תולדות הגרמנים בארץ ישראל, מוסיף ידע על הנמצא באלבום:
…….. In the meantime I was able to find out some more information about people in the mysterious album. Dr. Hans Kickton had joined the German colonial forces (Schutztruppen) in South West Africa (today's Namibia) in 1906. There he was also in the Fortress Namutoni, where his name still can be found. In WWI he served as a military physician in the Turkish army. After the war he served as personal physician of emperor Haile Selassie of Ethiopia. After the Italian take-over he worked as a physician on several ships and went around the world. In WWII he was a "Regierungsmedizinalrat" (governmental physician) in Hamburg. There he died on 28.1.1945. He had no children. (information by phone and e-mail from Charlotte Kickton, Cologne). Baron Graefe was probably the son of the famous ophthalmologist Albrecht von Graefe. His name was also Albrecht von Graefe. He went through a military career. After WWI he was member of the Reichstag in a nationalist party (but not the Nazi Party). He took part in Hitler's putch in Munich, was marching in the first row. He died in 1933. (I had a telephone conversation with his grandson, a physician in Hamburg. He promised me to check the possibility that his grandfather visited Sinai in 1915). The reason why he appears in the album may be that Dr. Canaan took an interest in him, being the son of a very famous physician in those days.