תצלומי דוד עינב בבית אלפא


תצלומי דוד עינב

מבחר של מעל שלושים שנות צילום בקיבוץ בית אלפא החל משנות השמונים של המאה הקודמת.