תצלומי רענן גלילי


תצלומי רענן גלילי

רענן גלילי בצילומיו מביא את תנועת הנוער מחנות העולים בשנות הארבעים. את תקופת שרתו בצבא הבריטי בפלוגות משמר הרכבת שנות מלחמת העולם השנייה במצרים ובארץ ישראל. בשנת 1942 מגיע רענן עם חבריו להקים מחדש את קיבוץ חמדיה בבקעת בית שאן. באוסף תצלומים מאותה תקופה כולל שנות החמישים.