ארכיון יומי : 8 ביוני 2016


כפר-דרום, כפר-דרום, זכרון לגבורת מתיישבים עבריים בארץ ישראל 1946-1947 from Nadav-Mann on Vimeo. אוסף תצלומים המספר את שהתרחש בכפר דרום ערב הקמת מדינת ישראל נאסף ונשמר בידי רפי רותם ז"ל, ממקימי ולוחמי כפר דרום. תעודה היסטורית לתולדות עמנו.

כפר דרום