ארכיון יומי : 26 במאי 2017


יהושע זמיר 1921 – 2002 איש אשכולות היה יהושע אבל לפני הכול הוא היה 'איש'. הוא נולד למשפחה יהודית-ציונית ברוצ'סטר ניו-יורק ארה"ב. כבר בשנת 1927 באה משפחתו לא"י אבל חזרו לארה"ב בשנת 1936. בנערותו חניך השומר הצעיר קן ניו-יורק. במלה"ע השנייה גויס לצבא ארה"ב ובנה אוניות מלחמה. לאחר המלחמה הגיע […]

יהושע זמיר