ארכיון יומי : 29 ביוני 2017משפחת באום-הירש-גומפרט. אלבום משפחתי סיפור תקומת מדינת ישראל דרך קורת חיים של משפחה מבוססת מגרמניה שלפני מלה"ע השנייה, שואת העם היהודי, הקמת חטיבה יהודית לוחמת בצבא בנות הברית במלה"ע השנייה, הקמת ישוב עברי בארץ ישראל – רמות נפתלי

באום-הירש-גומפרט
עין השופט חומר חזותי לתולדות קיבוץ עין השופט בימים רחוקים באירופה וביבשת אמריקה, הקמת הקיבוץ והחיים בו עד היום. מרבית התצלומים נמצאים בארכיון הקיבוץ. תודה לחברה עופרה בריל על העזרה בהשלמת הידע על התצלומים. באוסף תצלומים רבים שנעשו בידי חברי הקיבוץ: דב ורדי, שפירא, וכסלר, יאיר שזר ורבים נוספים שאיננו […]

עין השופט