ארכיון יומי : 29 באוקטובר 2017


מיה רשף, אלבום משפחתי אסופת תצלומים לראשית קיבוץ אשדות יעקב שיצא מגשר הישנה בעמק הירדן. קשרי המשפחה למשפחות שוורץ-וויצמן-דיין. הפלמ"ח, הישגיות ספורטיבית וחינוך ילדי ישראל.

קרפ-שוורץ-רשף


עדה תמיר בת חוה (הוז) ויוסף בורודובסקי אוסף זה נמסר לי לתיעוד בידי יולי תמיר בתה של עדה והוא מכיל תצלומים ותעודות הקשורות למשפחות: הוז, שרת, גולומב, תמיר, יפה, ציזלינג. תלמידי בית החינוך של זרם העובדים. מקומות ומאורעות מרכזיים לתולדות מדינת ישראל.

עדה תמיר